تبلیغات
مجتمع گردشگری و رفاهی پارک جنگلی فریمان - «آیین نامه طبیعت گردی»

مجتمع گردشگری و رفاهی پارک جنگلی فریمان

پروژه گردشگری رفاهی پارک جنگلی فریمان

چهارشنبه 29 دی 1389

«آیین نامه طبیعت گردی»

شهر الكترونیك مشهد: مجتمع گردشگری رفاهی پارک جنگلی فریمان   موضوع: گردشگری، 

ماده 1- منظور از طبیعت گردی (اكوتوریسم) عبارت است از برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی،‌ فرهنگی، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تأثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی كه ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش‌های آن، امكان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.

ماده 2- به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت‌گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این مقررات كمیته ملی طبیعت گردی (اكوتوریسم) مركب از معاونین وزارت جهاد كشاورزی، سازمان حفاظت
محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یك نفر از متخصصین مجرب طبیعت‌گردی كشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تأیید نمایندگان دو دستگاه دیگر تشكیل می‌شود.

ماده 3- وظایف كمیته ملی به شرح ذیر است:

الف- تدوین سیاست‌های توسعه طبیعت‌گردی در كشور.

ب- هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در امر اكوتوریسم به منظور فراهم كردن زمینه توسعه گردشگری طبیعی در كشور.

ج – معرفی مناطق و محدوده‌های مستعد طبیعت‌گردی در محیط‌ها و نقاط مناسب جنگلی،‌كوهستانی، مرتعی، بیابانی و دریایی.

د- تعیین ضوابط تأسیس مناطق نمونه طبیعت‌گردی.

هـ - فراهم كردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیر دولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در این مقررات.

و- تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت‌دوستی و طبیعت‌گردی و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه.

ز- تصویب شرایط و دستور‌العمل‌های تخصصی و فنی ‌ مؤسسات طبیعت‌گردی و تأیید صلاحیت و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.

ح- حمایت و پشتیبانی از مؤسسات دارای مجوز فعالیت طبیعت‌گردی و كانون‌ها و جوامع محلی و غیر‌دولتی واجد صلاحیت و فعال در این زمینه.

ط- هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های
طبیعت‌گردی.

ی- فراهم كردن زمینه استفاده از منابع مالی موضوع ماده (11) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه طبیعت‌گردی.

ك- پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه‌ریزی و طراحی جهت احیاء مناطق مستعد طبیعت‌گردی كه در حال حاضر تخریب شده و یا به مصارف دیگری اختصاص یافته‌اند.

ل- اجرای سایر وظایف و اختیارات كه در این مقررات برای كمیته ملی تعیین شده است.

تبصره- تصمیمات كمیته ملی طبیعت‌گردی به اتفاق آراء صورت می‌گیرد. آیین نامه داخلی و زمان و نحوه تشكیل و اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات و محل دبیرخانه و وظایف آن مطابق دستور‌العملی خواهد بود كه توسط كمیته ملی طبیعت‌گردی تهیه و به تأیید رؤسای سازمان‌های مذكور در این آیین‌نامه می‌رسد.

ماده 4- برنامه طبیعت‌گردی شامل موارد زیر می‌شود:

الف – طبیعت‌گردی متمركز كه از طریق استقرار در مراكز اقامتی و مركز بازدیدكنندگان یا بازدیدهای
چند روزه صورت می‌گیرد.

ب- طبیعت‌گردی غیرمتمركز متضمن بازدیدهای كوتاه مدت با وسایل و امكانات غیر ثابت می‌باشد.

تبصره- ایجاد هرگونه تأسیسات و امكانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل كمپینگ و چادر و سایر تسهیلات باید هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط و مقررات به تأیید كمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد. ایجاد تأسیسات و امكانات مذكور در مناطق چهارگانه موكول به كسب مجوز سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده 5- طرح‌های طبیعت‌گردی با رعایت ضوابط و مقررات و تأیید دستگاه مربوط ممكن است در بخش‌هایی از مناطق زیر كه دارای جاذبه‌ها و ویژگی‌های خاص طبیعت‌گردی باشد تهیه و پس از تصویب كمیته  ملی به مرحله اجرا درآیند:

الف- منابع طبیعی ملی تحت اختیار و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری كشور.

ب- مناطق چهارگانه و تالاب‌ها و مناطق شكار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست.

ج- مناطق دارای جاذبه‌های طبیعی واقع در محدوده‌های فرهنگی، تاریخی و باستانی تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

5- محدوده‌های مناسب واقع در املاك و مستثنیات قانونی اشخاص با رعایت حقوق ایشان كه امكان و استعداد لازم جهت اجرای برنامه طبیعت‌گردی را داشته باشد.

و- سایر مناطقی كه دارای جاذبه‌های طبیعت‌گردی بوده و در حال حاضر تخریب شده و یا به كاربردهای دیگری اختصاص یافته‌اند، پس از احیاء و یا تغییر در شیوه بهره برداری به طرح های موضوع این ماده اختصاص می‌یابند.

ماده 6- اجرای برنامه‌های گردشگری باید تحت نظر و راهنمایی، راهنمایان گردشگری كه صلاحیت آنان به تأیید سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می رسد،‌ صورت می‌گیرد.

تبصره – شرایط و ضوابط تخصصی و فنی راهنمایان گردشگری مؤسسات طبیعت‌گردی توسط كمیته ملی گردشگری تعیین خواهد شد.

ماده 7- اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ گردشگری طبیعی باید بر اساس مصوبه شماره 237 مورخ 21/3/1381 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. ضوابط ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های یادشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- اجرای برنامه‌های شكار و صید در كشور كماكان تابع مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست
می‌باشد ولی صلاحیت متقاضیان و مؤسساتی كه مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه شكار برای خارجیان در ایران
می‌نمایند باید از جهت فنی به تأیید كمیته ملی گردشگری نیز برسد.

ماده 9- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در امر سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی به منظور افزایش جمعیت حیات وحش از طریق تكثیر و پرورش جانوران وحشی و صدور پروانه‌های شكار در مناطق مصوب كمیته ملی تسریع و همكاری لازم را وفق قانون و مقررات شكار و صید آیین نامه اجرایی مربوط به عمل آورد.

 

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

آرشیو سایت

نظرسنجی

  آیا تا بحال به مجتمع گردشگری رفاهی پارک جنگلی فریمان تشریف آورده اید؟


آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :