تبلیغات
مجتمع گردشگری و رفاهی پارک جنگلی فریمان - آشنایی با برخی اصطلاحات و مفاهیم گردشگری

مجتمع گردشگری و رفاهی پارک جنگلی فریمان

پروژه گردشگری رفاهی پارک جنگلی فریمان

Demonstration effect اثر تظاهری:

افزایش تعداد گردشگران در یك مقصد، اثرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زیادی را برای جوامع میزبان به همراه دارد.

كه از جمله مهمترین این اثرات ، تقلید است كه ساكنان محلی برخی از جوامع تمایل به تقلید از رفتار گردشگران را دارند. لذا ویژگیهای رفتاری آنها را به خود می گیرند و از رفتار آنها تقلید می كنند.

درك این مفهوم نیازمند توجه به این موارد می باشد كه چرا تنها برخی از رفتارها تقلید می شوند؟ چه كسی از آنها تقلید می كند ؟و چگونه آنها را یاد می گیرند ؟

تحقیقات نشان داده است كه فاكتورهای معینی در ایجاد این امر دخیل هستند از جمله آنها :شكاف فرهنگی بین فرهنگ گردشگران و فرهنگ جامعه میزبان ، قدرت اقتصادی جامعه میزبان و مهمان ، همسانی فرهنگ و مورد قبول واقع شدن آن توسط اكثریت افراد جامعه میزبان ، قدرت فرهنگی جامعه میزبان و میزان انعطاف پذیری و پاسخگویی آن به تاثیرات جدید

كه این امر بیشتر در كشورهای در حال توسعه دیده می شود زیرا زمانیكه یك گردشگر از یك كشور توسعه یافته به كشوری در حال توسعه سفر می كند شكاف های فرهنگی در این صورت برجسته تر می شوند.

Excursionist بازدید كننده یك روزه:

به افرادی گفته می شود كه سفرهای تفریحی آنها كوتاه مدت ( یك روزه ) و عموما شب راخارج از خانه اقامت نمی كنند.

كه این افراد اغلب به صورت گروهی سفر می كنند و به دلیل اقامت كوتاه مدت آنها در مقصد استفاده آنها از خدمات گردشگری نیز محدودتر می باشد. امروزه سفرهای تفریحی كوتاه مدت در میان كشور هایی كه با یكدیگر همسایه هستند امری متعارف و پدیده ای مهم می باشد كه اغلب به صورت جداگانه در آمار گردشگری آنها ثبت می شود .

Deviance كج رفتاری:

به طور كلی می توان این واژه را به این صورت معنی كرد : رفتاری كه با نرم و حالت طبیعی و استاندارد تفاوت دارد. اما تعریف اجتماعی و منطقی كج رفتاری عبارت است از : سر باز زدن از استانداردهای برجسته و شاخص.

بنابراین گردشگری، به دلیل اینكه برای اكثریت مردم ، تعطیلات ، دوره ای از رفتار است كه با رفتارهای روزمره زندگی متفاوت می باشد، خود ، یك نوع كج رفتاری تلقی می شود و همچنین در برخی از موارد رفتار واقعی كه از برخی گردشگران سر می زند در صورتیكه شامل فعالیت هایی همچون : استفاده از مواد مخدر ، مصرف بیش از حد مشروبات الكلی یا فحشا باشد( هر چند این رفتارها لزوما جرم محسوب نمی شوند ) ممكن است كج رفتاری تلقی شود.

اما به طور كلی توصیف كج رفتاری و اینكه چه عواملی باعث ایجاد آن می شود نیازمند توجه و دقت در موارد زیر هست : اینكه استانداردها چگونه هستند ؟ چه كسی و چگونه آنها را تعیین می كند و چه كسی و چرا از آنها پیروی می كند؟

Development era :

توسعه گردشگری به 3 دوره اصلی تقسیم می شود :

دوران پیشه وری ، كه به عنوان توسعه آهسته و كند شناخته می شود كه در این دوره گردشگری با مهارتها و تكنولوژیهای كمیاب و نادر مواجه بود. دوره ی فوردیزم كه در این دوران گردشگری با استاندارد شدن و تولید انبوه همراه بود و بالاخره دوره گردشگری نوین كه گردشگری اولیه را از طریق بخش بندی تقاضا ، انعطاف پذیری عرضه و ادغام مورب متحول نموده است.

Tipping انعام:

نوعی پرداخت كاملا اختیاری می باشد كه مستقیما از طرف مشتری به كارمند در قبال كیفیت خدماتی كه ارائه شده پرداخت می شود. دادن انعام تنها در برخی از فرهنگها وجود دارد و در برخی از فرهنگها اصلا چنین پرداختی دیده نمی شود.دادن انعام در جاهایی كه خدمات مستقیم و یا به صورت شخصی به مشتری ارائه می گردد بسیار برجسته تر می شود. رستورانها و هتل ها از نمونه مكانهایی هستند كه در ان ها دادن انعام بسیار دیده می شود.

 Factory tourism گردشگری كارخانه ای:

بازدید ها و سفرهای سازمان یافته از كارخانه ها برای دیدن اشیاء ساخته شده و فرآیند كاررا گویند كه ممكن است خرید از فروشگاه كارخانه را نیز برای بازدیدكنندگان فراهم كند.

Farm tourism گردشگری مزرعه ای:

این نوع گردشگری به واسطه محیط خاصی كه دارد از دیگر انواع گردشگری تمییز داده می شود و همچنین به گردشگری كشاورزی كه نیز مشهور می باشد در واقع این نوع گردشگری بخشی از كل گردشگری و محل همپوشانی گردشگری محیطی و گردشگری فرهنگی است.

گردشگری مزرعه ای مكانی كه گردشگران در آن اقامت می كنند و زمانیكه در كارهای كشاورزی و دامپروری شركت می كنند را شامل می شود.

Ferry قایق ( كلك ):

قایق مخصوص حمل مسافر و كالا در مسیر های كوتاه كه از یك سو مرتبا به سوی دیگر می رود.

Feast جشن:

جشنها اغلب با تفریح و سرگرمی همراه هستند. جشنهای روزهای مذهبی ، جشنهایی همگانی هستند كه اغلب تعطیلات عمومی و یا عید می باشند. در واقع جشن ها یادآور روزهای مهم هستنند.جشنواره های غذا جدیدترین نوع آنها می باشند كه تمامی اینها به طور بالقوه جاذبه گردشگری محسوب می شوند.

Foreign independent tours تورهای مستقل خارجی:

تورهایی خارجی هستند كه توسط خود گردشگران سازماندهی می شود كه دارای كیفیت بالا و به صورت اختیاری و بدون راهنما می باشند.

Gratuityانعام:

مبلغ اضافی كه علاوه بر قیمت معمولی به شخصی كه در رستوران و... خدمتی را ارائه می كند توسط مشتری داده می شود.

Festival, religiousجشنواره مذهبی  :

جشنواره هایی كه وابستگی مذهبی دارند جشنواره مذهبی نامیده می شوند. رویدادهای گوناگونی كه امروزه مضمون مذهبی بیشتری دارند در بسیاری از محیط ها و مذاهب پرورش پیدا می كنند كه تعداد زیادی از گردشگران رااز نواحی دور و نزدیك  به خود جذب می كنند.

اخیرا تعداد زیادی از این جشنواره ها در كشورهای مدیترانه به منظور پیشرفت گردشگری این كشورها مورد استفاده قرار گرفته اند.

Fun شوخی :                    

این لغت اشاره دارد به میزان مفرح بودن گردشگری ،شوخی وخنده خواسته یک کودک وهر فرد بالغ در هر موقعیتی می باشد ومی تواند انگیزهای برای گردشگر می باشد. 

Frequent user programmes برنامه های مصرف مكرر:

این نوع برنامه ها برنامه هایی هستند كه در آن مشتریان دائمی و ثابت خدمات شركتها و موسسات را از طریق سفرهای رایگان و یا تخفیف ویژه و یا سایر امتیازات دریافت كنند.

Hard tourism گردشگری سخت:

این نوع گردشگری كه نقطه مقابل گردشگری نرم و جایگزین می باشد برای توصیف و بیان توسعه ی بدون برنامه و زیاد گردشگری و با هدف توجه به مسائل اقتصادی و عدم توجه به اثرات اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

Purpose of tripهدف سفر:

اهداف اصلی سفر به شش گروه عمده تقسیم می شوند كه این گروه بندی توسط سازمان جهانی جهانگردی و به منظور اهداف آمارگیری صورت گرفته است .

این اهداف اصلی سفر تفریح ، دیدار دوستان و اقوام و آشنایان ، تجارت ، گذران اوقات فراغت ، سفرهای مذهبی و زیارتی و درمان می باشند.

جهان چهارم Fourth world :

در واقع اصطلاحی است كه به اقلیت مردم كه در حكومت های متشكل از یك قوم جمع شده اند گفته میشود كه به طور كلی در نواحی جنبی جغرافیاییزندگی می كنند و از لحاظ سیاسی واقتصادی وضع نامناسبی دارند و توسعه نیافته اند.

مردم جهان چهارم برای گردشگری قومی و گردشگری ماجراجویانه به عنوان یك جاذبه می باشند كه در صورتیكه هنرهای دستی و فرهنگ آنها به طور فزاینده منتشر گردد محیط های طبیعی كه آنها در آن زندگی می كنند در معرض خطر قرار می گیرد.

:Festival جشنواره

در تمامی فرهنگ ها برگزاری جشن وجود دارد و انواع اشیا ، افراد یا موضوعات همه دلایلی برای ایجاد جشنواره ها محسوب می شوند.به طور كلی جشنواره ها دارای محتوای مذهبی یا غیر مذهبی می باشند كه در سطوح مختلف محلی ، ملی و بین المللی برگزار می شوند و یكی از جاذبه های گردشگری محسوب می شوند.

Federation of international youth travel organization :

سازمان سفر بین المللی جوانان

هدف از این سازمان ترویج پویایی و گسترش افق های فكری افراد جوان به وسیله سفر ، فراگیری زبان ، زندگی خانوادگی ، گردشگری فرهنگی و اجتماعی و سایر فرصتها برای رشد و پیشرفت فردی است.كه یكی از بزرگترین سازمانهای تجاری در بخش سفر جوانان و دانش آموزان می باشد.این سازمان از رشد سریع گردشگری جوانان حمایت می كند و 245 عضو در 54 كشور دارد. این سازمان برای تسهیل دستیابی به امكانات گردشگری و فرهنگی و فعالیت های تفریحی به اعضای جوان خود كارت شناسایی ارائه می دهد.

نمایشگاه ها : Fairs

نمایشگاه ها رویداد هایی هستند كه معمولا به صورت دوره ای و برای معامله ی كالا و خدمات برگزار می شوند.كه شامل آموزش ، سرگرمی ها ، مسابقه ها و جشن می باشد.

نمایشگاهای كشاورزی یه سنت های روستایی توجه دارند. همچنین نمایشگاههای تجاری به تجارت و خرید و فروش توجه دارند.نمایشگاهای جهانی باعث می شوند كه كشورها با یكدیگر مقایسه شوند و از این طریق موجب افزایش ورود جهانگرد می شود.

تفریح در جنگل Forest recreation:

جنگل ها مكانهای عمده ای برای تفریح گردشگران پویا و فعال می باشند مخصوصا برای چادر زنان و بوته و شاخ و برگ پیماها.

تفریح در جنگل می تواند آهسته و كوتاه قدم بر داشتن و مسیر طولانی راه پیمودن ( كوچ نشینی ) باشد ویا می توان ماهیگیری و قایق رانی در جایی كه آب وجود دارد را شامل شودو همچنین جنگلها مكانهایی برای گردشگری طبیعت ، گردشگری ماجراجویانه و طبیعت گردی هستند. در جایی كه جنگلها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ممكن است از آنها به عنوان پارك ملی حفاظت شود.

:Food- borne illness بیماریهای ناشی از غذا

بیماریهای ناشی از غذا به دلیل وجود مستقیم یا غیر مستقیم باكتریهای مضر در مواد غذایی مصرفی می باشد. مانند سالموندلا. این قبیل بیماریها مكررا موجب معده درد ، اسهال ، استفراغ می شوند.گردشگران برای جلوگیری از این نوع بیماریها باید از نوشیدن آب با بطری ، خوردن غذاهای داغ ، خوردن سالاد ، میوه های محلی.و... اجتناب كنند مگر اینكه توسط منبع قابل اطمینانی تولید شده باشند.  

Literary tourism گردشگری ادبی:

به شكلی از گردشگری اطلاق می شود كه انگیزه عمده و اصلی آن بازدید از مكان های ویژه ای می باشد كه به موارد جالب در ادبیات مربوط می شود. كه می تواند بازدید از خانه های گذشته و حال نویسندگان ، اماكن واقعی یا افسا نه ای كه در ادبیات شرح داده شده اند و اماكن مربوط به شخصیت ها و رویداد های ادبی را شامل شود.

Travel advisoryتوصیه های سفر

كشورها اغلب شهروندان خود را در مورد ناپایداریهای شرایط سیاسی یا اجتماعی موجود در مقصدهای جهان آگاه می كنند

این توصیه ها به معنای بازداشتن از سفر نمی باشد هر چند ممكن است این مفهوم و اثر را داشته باشد اما بیشتر به این معنا است كه گردشگران را در برابر موقعیت هایی كه با آنها آشنایی ندارند آماده و مجهز نمایند تا احتیاط كافی را داشته باشند.

Safari

این اصطلاح سفرهای كاملا مجهز كه افراد برای آنها آموزش و راهنمایی شده اند و آذوقه و مواد غذایی آنها از قبل تهیه شده است به منظور شكار ، اكتشاف یا تحقیقات علمی را شامل می شود.كه در اصل به شرق آفریقا مربوط می شود. البته بسته های تور مربوط به شرق و جنوب آفریقا و همچنین نواحی منابع طبیعی در جاهای دیگر نیز این عنوان را به خود گرفته اند. هدف عمده و اولیه این نوع سفرها به ندرت شكار كردن می باشد در واقع بیشتر تماشا و عكسبرداری از حیات وحش را شامل می شود. 

Nature tourism گردشگری طبیعت گرا :

این لغت اغلب مترادف لغت اكوتوریسم به كار می رود. كه افزایش آگاهی در مورد محیط و قابلیت دسترسی به نواحی دوردست باعث رشد سریع این نوع گردشگری شده است كه عموما سفر و بازدید از طبیعت همراه با تلاش برای محفاظت از آن را شامل می گردد. كه بازدید از جنگل های انبوه مناطق استوایی ، بازدید از زیستگاه های پستانداران و ... از این جمله می باشند.  

Innovation نوآوری:

در رابطه با گردشگری 4 نوع نوآوری را می توان شناسایی كرد. 1- نوآوری های محصول : مه از كالاهایی كه هر یك كاملا جدید و یا در زمینه های جدید هستند منتج می شود. 2- نوآوری های فرآیند : كه توسعه و بهره برداری از تكنولوژی یا نظریه های فنی جدید در فرآیند های جدید تجاری را در بر می گیرد. 3- نوآوری های مدیریت : كه چهارچوب ها را بر اساس عملكرد سازمان یافته قبلی اصلاح و بهبود می بخشد. 4- نوآوری های قانونی : كه رابطه خارجی و ظاهری بین مصرف كننده و دیگر اعضای زنجیره ای را بالا می برد.

Thanatourism(dark tourism  گردشگری سیاه:

 این نوع گردشگری سفر به مناطقی كه به گونه ای با مرگ ومیر، بلایا و مشكلات مرتبط است را شامل میشود.

كه شامل بازدید از مناطق جنگی ، قتل و جنایت ، قبرستانها و یا بازدید از مناطقی كه افراد مشهور در آنجا مرده اند را شامل می شود كه این نوع گردشگری بسیار وسیع و قدیمی می باشد. 

Discretionary travel سفر اختیاری: 

كه تمامی انواع گردشگری غیر اجباری را شامل می شود كه معمولا پس از انجام سفرهای اجباری كه مربوط به مسئولیتهای اجتماعی و سازمانی مانند كار یا خانواده است، صورت می گیرد.

این نوع سفرها به علت اینكه زمان فراغت را شامل می شوند دلپذیر و لذت بخش هستند. این نوع سفر از طریق مطالعات بودجه بندی زمانی یا درك میزان آزادی در انتخاب می توانند اندازه گیری شوند.

Diet برنامه غذایی روزانه:

كه انواع مختلف و طیف وسیع و گسترده ای از غذاها را كه یك فرد در طول روز مصرف می كند را شامل می شود.

یك دستور العمل سالم طیف گسترده ای از مواد را هم یه منظور فراهم كردن كلیه مواد لازم برای مقابله با بیماریها و هم برای رشد و نمو بدن شامل می شود.

Direct marketing بازاریابی مستقیم :

نوعی روش بازاریابی می باشد كه با استفاده از یك یا چند رسانه با مخاطب ارتباط برقرار كرده و هدف آن دستیابی به یك بازار مشخص می باشد. این نوع بازاریابی دربرگیرنده هر دیدگاه بازاریابی می شود كه شامل ارتباط مستقیم فرد به فرد ، بین عرضه كننده و فروشنده می باشد . كه این دیدگاه ها عبارتند از : پست الكترونیكی مستقیم ، فروش تلفنی و یا فروش شخصی .

این روش می تواند به صورت جداگانه یا تركیبی یا سایر روش های پیشبردی به منظور رسیدن به اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.  

Displacement جایگزینی:

 جایگزینی فرآیندی است كه به تغییر جای چیزی اشاره می نماید. ممكن است گروهی از گردشگران جایگزین گروهی دیگر شوند و یا برخی از فعالیت های آنها جایگزین هم گردند. مردم محلی ، ساختمان ها و یا منابع طبیعی ( مانند حیات وحش ) ممكن است كه جایگزین شوند و یا اینكه از لحاظ ارزشی یا عادتی تغییر نمایند

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

آرشیو سایت

نظرسنجی

  آیا تا بحال به مجتمع گردشگری رفاهی پارک جنگلی فریمان تشریف آورده اید؟


آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :